نمونه کارها

تحقیق و توسعه

کرپی فنر

فرآیند تولید: فورج – ماشین کاری - برشکاری – ماشین کاری
متریال: ST37-2
کاربرد: فنرهای تخت و پارابولیک

اطلاعات بیشتر / سفارش
رینگ فنر

فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاری
متریال: 1.8159
کاربرد: ضربه گیر واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش
ضربه گیر رینگ فنر

فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاری
متریال: 1.8159
کاربرد: ضربه گیر واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش
مجموعه لوله

فرآیند تولید: ریخته گری – ماشینکاری- پرس شیلنگ
متریال: لوله حصیری GGG50
کاربرد: انتقال هوا بین دو واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش
گوشواره Y25

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: کاسه سر فنر بوژی Y25

اطلاعات بیشتر / سفارش
گوشواره Y25

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: کاسه سر فنر بوژی Y25

اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک سر فنر

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: واگنهای رومانی ، پارسی

اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک سر فنر

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: واگنهای رومانی ، پارسی

اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک قلاب زنجیری

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: قلاب واگن


اطلاعات بیشتر / سفارش
مانع گوشواره

فرآیند تولید: فورج
متریال: ST52-CK35
کاربرد: سیستم تعلیق

اطلاعات بیشتر / سفارش
خاموت میله نافی پارسی

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: بوژی واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش
خاموت سر فنر

فرآیند تولید: خمکاری
متریال: ST37
کاربرد: سیستم تعلیق

اطلاعات بیشتر / سفارش
رینگ بانداژ

فرآیند تولید: نورد
متریال: ST37
کاربرد: بانداژ چرخ

اطلاعات بیشتر / سفارش
قفل سوزن

فرآیند تولید: خمکاری-ماشینکاری-جوشکاری
متریال: ST52-CK45
کاربرد: سوزن ریل

اطلاعات بیشتر / سفارش
آویز قاب کفش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: ترمز واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک میله نافی

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: قلاب اتومات

اطلاعات بیشتر / سفارش
شمشیرک

فرآیند تولید: رول فورج-خمکاری
متریال: 1.7176
کاربرد: قاب کفش ترمز


اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک سر فنر

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
سیستم تعلیق بوژی

اطلاعات بیشتر / سفارش
آویز پاندولی

فرآیند تولید: فورج
متریال: 1.7225
کاربرد: SA3 قلاب روسی

اطلاعات بیشتر / سفارش
گوشواره فنر

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سیستم تلیق بوژی

اطلاعات بیشتر / سفارش
والیک کتابی

فرآیند تولید: فورج
متریال: 1.7225
کاربرد: SA3 قلاب روسی

اطلاعات بیشتر / سفارش
مجموعه میله لاترن

فرآیند تولید: فورج-کشش- ماشینکاری-رولینگ
متریال: CK45-GGG50
کاربرد: مجموعه گهواره قلاب اتومات


اطلاعات بیشتر / سفارش