نمونه کارها

تحقیق و توسعه

فرآیند تولید: فورج – ماشین کاری - برشکاری – ماشین کاری
متریال: ST37-2
کاربرد: فنرهای تخت و پارابولیک

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاری
متریال: 1.8159
کاربرد: ضربه گیر واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاری
متریال: 1.8159
کاربرد: ضربه گیر واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: ریخته گری – ماشینکاری- پرس شیلنگ
متریال: لوله حصیری GGG50
کاربرد: انتقال هوا بین دو واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: کاسه سر فنر بوژی Y25

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: کاسه سر فنر بوژی Y25

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: واگنهای رومانی ، پارسی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: واگنهای رومانی ، پارسی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: قلاب واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: ST52-CK35
کاربرد: سیستم تعلیق

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: بوژی واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: خمکاری
متریال: ST37
کاربرد: سیستم تعلیق

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: نورد
متریال: ST37
کاربرد: بانداژ چرخ

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: خمکاری-ماشینکاری-جوشکاری
متریال: ST52-CK45
کاربرد: سوزن ریل

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: ترمز واگن

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
کاربرد: قلاب اتومات

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: رول فورج-خمکاری
متریال: 1.7176
کاربرد: قاب کفش ترمز

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45
سیستم تعلیق بوژی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: 1.7225
کاربرد: SA3 قلاب روسی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سیستم تلیق بوژی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: 1.7225
کاربرد: SA3 قلاب روسی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-کشش- ماشینکاری-رولینگ
متریال: CK45-GGG50
کاربرد: مجموعه گهواره قلاب اتومات

اطلاعات بیشتر / سفارش