گروه ابزار

توپی چرخ پراید فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: اگسل پراید اطلاعات بیشتر / سفارش پوسته اتومات استارت فرآیند تولید: فورج- ماشینکاریمتریال: ST37کاربرد: استارت پیکان - آردی اطلاعات بیشتر / سفارش پیش فرم دنده اکسل فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: اگسل نیسان اطلاعات بیشتر / سفارش پیش فرم دنده گریبکس فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: گریبکس پژو آردی اطلاعات