تحقیق و توسعه

کرپی فنر فرآیند تولید: فورج – ماشین کاری - برشکاری – ماشین کاریمتریال: ST37-2کاربرد: فنرهای تخت و پارابولیک اطلاعات بیشتر / سفارش رینگ فنر فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاریمتریال: 1.8159کاربرد: ضربه گیر واگن اطلاعات بیشتر / سفارش ضربه گیر رینگ فنر فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاریمتریال: 1.8159کاربرد: ضربه گیر واگن اطلاعات

ساخت و تولید

فلنچ استیل فرآیند تولید: فورجمتریال: استیل 316کاربرد: صنایع نفت اطلاعات بیشتر / سفارش قلاب فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: حمل هوایی خودرو اطلاعات بیشتر / سفارش گلوله فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: سیمان – سازه فضایی برق اطلاعات بیشتر / سفارش پایه مقر برق فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: تیر برق اطلاعات بیشتر / سفارش پایه قلاب فرآیند

صنایع ریلی

کرپی فنر فرآیند تولید: فورج – ماشین کاری - برشکاری – ماشین کاریمتریال: ST37-2کاربرد: فنرهای تخت و پارابولیک اطلاعات بیشتر / سفارش رینگ فنر فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاریمتریال: 1.8159کاربرد: ضربه گیر واگن اطلاعات بیشتر / سفارش ضربه گیر رینگ فنر فرآیند تولید: فورج- رینگ رولینگ - ماشینکاریمتریال: 1.8159کاربرد: ضربه گیر واگن اطلاعات

صنایع خودرو

توپی چرخ پراید فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: اگسل پراید اطلاعات بیشتر / سفارش پوسته اتومات استارت فرآیند تولید: فورج- ماشینکاریمتریال: ST37کاربرد: استارت پیکان - آردی اطلاعات بیشتر / سفارش پیش فرم دنده اکسل فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: اگسل نیسان اطلاعات بیشتر / سفارش پیش فرم دنده گریبکس فرآیند تولید: فورجمتریال: CK45کاربرد: گریبکس پژو آردی اطلاعات